Oftast när jag sitter och fundera lch tänker på vad man ska kunna göra för något nytt när det gäller att sprida mer information och kundskap i min kamp mot mobbning poppar oftast skolan och pedagogerna där upp i huvudet. 

Det är en svår värld att komma in till och föreläsa. Antingen har skolan inga pengar eller så har de inte tiden. 
Men samtidigt kan flera skolor lägga pengar på en massa program som man ska jobba med för att förebygga mobbning osv, program som sällan ger resultat. Skolorna lägger pengar på saker att fokusera på där och då men ser sällan helheten. Att ställa sig frågan, behöver vi verkligen ett program som kostar oss en massa pengar för att vi ska förebygga och arbetar mot mobbning? Många svarar säkert JA på den frågan och många håller säkert inte med mig. Men som barn psykologen säger och det jag också menar. http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/jag-l%C3%A4r-mina-barn-att-ge-igen-3216150 är att det som man ska fokusera på är att sprida kunskap och information till alla som jobba inom skolans värld , pedagog, rektorn, städerskan, vaktmästaren m.m att lära alla att reagera och agera. 

Ju mer jag fundera så kommer jag aldrig undan frågan om varför ska det vara så svårt att göra sig hörd inom skolan. Svaret kommer inte som någon chock varken för mig eller för någon säkert. 

Pedagogerna sliter varje dag i skolan för att få våra barn att utvecklas och känna dig trygga. Trygga som betyder att barnen ska kunna känna att de alltid ha någon vuxen att gå till om de behöver prata, en trygghet som betyder att ett barn ska kunna känna att de bli seeda. Men hur lätt här det då om mönga skolor innehåller stora barngrupper + för få pedagoger = pedagogerna hinner inte med att kunna se alla barnen och ge alla barnen den trygghet. Jag lider med de pedagogerna som både kämpa och sliter för att få alla barnen att må bra. Men tyvärr finns det barn som trillar mellan stolarna, barn som behöver hjälp och någon att prata med men där den vuxne inge hinner. 

Jag lider med er men ni är samtidigt våra barns hjältar i dag hyllar jag ET alla pedagoger. 

Jag återkommer då till det jag skrev först, att ge skolor program att motverka och förhindra mobbning, hur ska det gå ihop om de inte hinner se alla barnen? Är det då inte bättre att pedagogerna och alla andra på skolan få hjälp hur man ska kunna arbeta för att kunna ha tid till alla barnen, se alla barnen utan att ha en massa saker lch papper lch dokument att gå efter. Misstolka mig inge, det finns säkert en hel del program som är super bra och där det har fungera på många skolor. Ta gärna då kontakt med mig och berättar gärna. 

Jag tänker på de som jobbar i skolan. Hur de ska hinna med allt plus detta program. Förstår?

Vet ni vad jag tänker på då? Jag skulle vilja hitta någon pedagog som kan hitta den tiden och kan hjälpa mig att försöka att arbeta fram ett hjälpmedel för detta. Jag har en massa idéer men jag har inte expertisen som ni pedagoger har och vill därför gärna ha hjälp. 

Givetvis alla som kan bidra med någon kunskap inom detta får också höra av sig och hjälpa till. 

Projektet kommer att heta " Du är min hjälte" där vi ska hjälpa skolorna att förhindra och förebygga mobbning utan en massa program och som ska kosta en massa pengar. Vilka är med?

Dela och sprid